Olika bilder från vad familjedaghemmen gjort.

Vi jobbar med naturvetenskap och matematik på olika sätt i skogen.