Iris Westman och Viktoria Bäcklund

Senaste nytt

Rektor informerar
Läs infobrev här...
Planeringsdag 26/2

Länkar

Information

Familjedaghemmens gemensamma mål
Läs mer här...

Gruppverksamhet
Läs mer här...

Plan mot diskriminering
Läs mer här...

Kvalitetsredovisning läsåret 19/20.
Läs mer här...

 

Måltidspolicy

Rutin för att förebygga smitta
Läs mer här...