Vi som jobbar på Karlavagnen Ålidhem, avdelning Polstjärnan är:

Kerstin Einemo, Birgitta Andersson, Johan Lingegård, Ulrika Käller och Henny Hägglund.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Polstjärnan, klicka här..

Vi har haft ett bokprojekt under våren. För att läsa mer och se bilder, klicka här...

Se bilder från vad vi hittade på för olika aktiviteter på FN-dagen och internationella nalledagen. För att  läsa mer, klicka här...