Vi som jobbar på Karlavagnen Ålidhem, avdelning Polstjärnan är:

Kerstin Einemo, Birgitta Andersson, Johan Lingegård, Sofie Bäckström, Ulrika Käller och Anders Edstedt.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Polstjärnan, klicka här..

Vi har tema Hållbar utveckling i höst. Gått skräpjakt i skogen och använt material till återbruk.  För att se fler bilder, klicka här...

Vi har haft tema Barnkonventionen under våren. För att  läsa mer, klicka här...