Barnkonventionen

Sedan första januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Vi arbetar med den som tema, i linje med konventionens 42:a artikel om alla barns rätt att veta vad som står i barnkonventionen.

Vi jobbar med artikel 27: ”Alla barn behöver ett hem/bostad, kläder, mat och rent vatten”

Barnen målar det hus där de bor! De försöker minnas vilken färg huset har där familjen bor och målar med stort allvar. Och det tar ju tid, det vet väl alla som någon gång målat ett hus!

Vi funderar tillsammans med barnen om de tycker att de har bostad, kläder, mat och rent vatten. Och jo, det tycker de att de har. Men det finns barn som inte har det! Därför bestämmer vi att pyssla ihop flyttfåglar att sälja till barnens föräldrar. Pengarna skänker vi till UNHCR, FN:s flyktingorgan.

  Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett  förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande (Ur förskolans läroplan, Lpfö 18).

Det blir samtidigt ett ypperligt tillfälle att träna matematik med att räkna pengar och lära oss lite om några vanliga flyttfåglar.

Barnkonventionens artikel 31:  

Rätt till LEK

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.  

Vi går iväg till gräsplätten nedanför förskolan, plockar skräp på vägen, och sätter igång att leka.

Först blir det Såpbubblorna. En låtsas blåsa iväg såpbubblor och de andra låtsas vara såpbubblorna. Barnen flyger och far och när de råkar stöta till något träd eller krocka med varann så spricker de och faller till marken!

Sen leker vi Trollmor drömmer. En sitter och sover och de andra smyger runt. Tills trollmor vaknar och säger ”Åh, jag drömde att alla trollbarn var… katter!”, och så låtsas alla att de är katter.