Tema Daidalos - Labyrint

Temastart Daidalos – Labyrint

Nu har vi på Karlavagnen Haga dragit i gång med vårat nya tema: Daidalos – Labyrint. I valet av tema har vi utgått från barnens intresse och det har varit tydligt att Daidalos är populärt och något som intresserar dom.  Vi började temat med att ha en Daidalosfest, där man även fick klä ut sig till vad man ville. På schemat stod bland annat tårtbak, koka slime, titta på Daidalosavsnitt och utforska en labyrint!

Barns inflytande (Lpfö 18)

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten”

Temaarbete (Lpfö 18)

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”