Vår på Karlavagnen Haga 

Tusentals Solar 2022 

Vi på Karlavagnen Haga är med i Tusentals Solar 2022 som är ett projekt som Umeå Kommun driver där stadens förskolebarn får så solrosor som sedan ska planteras i en centralt belägen park. Barnen fick själva ösa jord och peta ner frö och sen vattna en skvätt! 

Ur Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Utemiljö 

Vi har haft som utvecklingsmål att skapa nya lekmiljöer utomhus och som en del för att uppnå detta har vi inhandlat en del nya leksaker. Vi har bland annat skaffat en krokodilgunga, bord och stolar, hoppbollar och även inrett hästhagar. Barnen har även fått piffa till våran stora grind med plastkonstverk! Vi ska också skaffa ett till innebandymål och bygga en installation av rör där man kan leka med gravitation!

Ur Läroplanen: Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande 

Kulturvecka 

Vecka 20 hade vi Kulturvecka här på Karlavagnen Haga. Barnen har bland annat fått måla flaggor och räkna och läsa på andra språk. De språk vi har arbetat med förutom svenska är umesamiska, engelska, spanska och farsi då det är dom språk som finns här på förskolan.  

Ur Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.