Vi som jobbar på Karlavagnen Haga, avdelningen Orion är:

Nellie Stenlund, Angelica Andersson och Ebba Oskarsson.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Orion, klicka här...

För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

För att se hur vi uppmärksammade barnkonventionens dag, klicka här...

Vi utvecklar vår lekmiljö utifrån barnens intressen. För att se fler bilder, klicka här...