Vi som jobbar på Karlavagnen Haga, avdelningen Orion är:

Nellie Stenlund, Angelica Andersson och Agneta Ögren Stjernström.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Orion, klicka här...

Vi utforskat gården och spelar på vår nya keyboard. För att se fler bilder från höstterminen, klicka här...

Barnen har planterat solrosor till projektet "Tusentals solar". För att se mer bilder vad Orion gjort i vår, klicka här...