Vi som jobbar på Karlavagnen Haga, avdelningen Orion är:

Nellie Stenlund, Anders Edstedt, Angelica Andersson, Agneta Ögren Stjernström och Sofie Bäckström.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Orion, klicka här...

Vi har tema och lär känna karaktären Liten, för att läsa mer, klicka här...

Vi har startat upp tema Daidalos - Labyrint. För att läsa mer, klicka här...