En dag kom ett troll på besök som visade hur man sopsorterar. Sedan fick barnen göra en egen återvinningsstation.