Höstterminen på Orion har bland annat bestått av den del samarbete när barnen samlar ihop löv på gården och spelar tillsammans spelar på den nya keyboarden.

I skogen och upptäcker saker. 

- Hur kom det is till gården? Vi jobbar med naturvetenskap på olika sätt.  

Barnen letar maskar på gården för att rädda dom.