Nu har vi dragit igång nytt tema på Karlavagnen Haga. Vi kommer jobba med temat Känslor. I onsdags hade vi kickoff där vi bekantade oss med figuren Liten som vi kommer lära känna mer via böcker och filmer. Vi har valt att arbeta med känslor eftersom vi vill lyfta att det är okej att känna, och även för att öka förståelsen hos barnen för andras situation. Vi upplever att våran barngrupp skulle gynnas av detta arbete för att skapa ett bättre gruppklimat.  

Ur Läroplanen 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,