Krister Mörtsell, Linda Lundqvist, Anna Ahlenius Oskarsson, Malin Nilsson


Vår målsättning för 5-års gruppen är:

  • Att lära känna varandra i gruppen.
  • Att få en fungerande grupp där alla känner trygghet och trivs.
  • Att underlätta övergången mellan förskola - skola

Gruppens arbete pågår under höst- och vårterminen där vi träffas på
tisdagar och onsdagar 9.15-10.45.