Vi som är ansvariga för 5 års detta läsår är Krister Mörtsell, Linda Lundqvist, Anna Oskarsson, Malin Nilsson


Vår målsättning för 5-års gruppen är:

  • Att lära känna varandra i gruppen.
  • Att få en fungerande grupp där alla känner trygghet och trivs.
  • Att underlätta övergången mellan förskola - skola

Gruppens arbete pågår under höst- och vårterminen där vi träffas utomhus på tisdagar och onsdagar 9.15-10.45. Vi har besökt skogen, lekparker, pulkabackar och olika ställen i närmiljön. Några gånger har vi tagit med oss lunch och haft en längre lekstund tillsammans. Nedan kan ni se några exempel på aktivitet som vi haft tillsammans. 

En av pedagogerna spelar upp en teater om Alfons Åberg ute i lekparken.