Vi som är ansvariga för 5 års detta läsår är Elin Nordin, Carina Byström, Anja Björk och Malin Nilsson


Vår målsättning för 5-års gruppen är:

  • Att lära känna varandra i gruppen.
  • Att få en fungerande grupp där alla känner trygghet och trivs.
  • Att underlätta övergången mellan förskola - skola

Gruppens arbete pågår under höst- och vårterminen där vi träffas till en början utomhus på tisdagar och onsdagar 9.15-10.45.