Vi som är ansvariga för 5 års detta läsår är:

 Krister Mörtsell, Sussi Tikkanen, Emilia Karlsson, Anette Bredberg och Petter Sundberg.


Vår målsättning för 5-års gruppen är:

  • Att lära känna varandra i gruppen.
  • Att få en fungerande grupp där alla känner trygghet och trivs.
  • Att underlätta övergången mellan förskola - skola

Gruppens arbete pågår under höst- och vårterminen där vi träffas inomhus på tisdagar och utomhus på  onsdagar 9.15-10.45.