4 års gruppen är en gång i veckan på vårterminen. Vi samlas alltid i Solens lekhall där vi startar våra träffar. Sedan besöker vi olika avdelningar varje vecka, där vi leker och lär känna varandra.
Våra mål med 4-års verksamheten är:

Att barnen ska få umgås och ha roligt med jämnåriga.
Att barnen ska få lära känna varandra i gruppen.
Att skapa trygghet i gruppen.