"Du, jag och vi."

Detta läsår så kommer vi på Stjärnan att arbeta med temat ”du, jag & vi”. Vårt syfte är att öka medvetenheten om oss själva och andra, i exempelvis känslor, sociala koder, att öka gemenskapen i gruppen och att stärka den att gå från jag och du till vi.

Vi arbetar i tre olika grupper där alla har hamnat på olika spår.

- Mellersta gruppen jobbar just nu med bokstäver. Vilka bokstäver finns i mitt namn? Och i kompisarnas namn? Vi försöker göra bokstäver med kroppen!

- Den äldsta gruppen jobbar just nu med känslor. Senaste gången skulle de försöka måla känslan arg, vilket de tolkade på olika sätt. Vissa ritade människor med arga ansikten, medan andra målade blixtar och svart huller om buller.

- Den yngsta gruppen har arbetat med att skicka runt leksak i ring, att ge, ta emot och skicka vidare. De har också precis gått vidare till att arbeta med fingerfärg efter att utforskat kroppsdelar och målning. Från att måla till att nu känna, prova undersöka.