Stjärnans tema ”Hållbar utveckling” är i gång.
Vid temaarbetet är barngruppen indelad i tre olika grupper. Syftet med läsårets tema är bland annat att utveckla en nyfikenhet kring hållbar utveckling samt att bli bekant med ordet.

Yngre gruppen;
Startar med kroppen och rörelse, om vi rör oss så mår vi bra! Vilka rörelser kan vi göra med kroppen? Kullerbytta, hoppa, rulla, krypa, smyga hur känns det? Varma/andfådda/glada? Barnens tankar och funderingar för temat framåt.

Mellangruppen;
Startar med kroppen, hur är kroppen byggd? Vad finns i den? Vi provar se våra blodådror via webbägget. Vi får besök av ett skelett à hur känns skelettet? Hårt/mjukt? Barnens tankar och funderingar för temat framåt.

Äldre gruppen;
Startar med kroppen, vad behöver den för att må bra? Om kroppen är en som en maskin vad är dess bränsle? Vi provsmakar kolhydrater (havrekuddar), proteiner (ost) och fett (smör). Vi läser böcker i ämnet och ritar en tallrik med mat vi gillar à vilka ämnen finns med? Barnens tankar och funderingar för temat framåt.