Vi dukar upp för höstmålning ute på gården! Vi hittar inspiration runt omkring oss och olika samtal om färg och

form på olika löv uppstår.