Vi som jobbar på avdelningen Lilla björn är:

Johanna Jonsén, Anja Björk, Anette Bredberg, Markus Granström och Kajsa Westin

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Lilla björn, klicka här...


För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

På lilla björn har vi påbörjat temaarbete kring rörelse och rörelseglädje. För att läsa mer, klicka här... 

Vi fortsätter erbjuda rörelse på olika sätt. Både fin- och grovmotoriska utmaningar.  Läs mer här...