Vi som jobbar på avdelningen Lilla björn är:

Johanna Jonsén, Anja Björk, Anette Bredberg och Markus Granström.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Lilla björn, klicka här...


För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

På Lilla björn har vi tema "Superhjältar".  Läs mer här...

Vi har haft gemensam höstfest ute på gården. För att se fler bilder, klicka här...