Vi som jobbar på avdelningen Lilla björn är:

Ingela Axelsson, Anja Björk, Anette Bredberg, Markus Granström och Kajsa Westin

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Lilla björn, klicka här...

Vi fokuserar på de fem fåglar som flyttat in på Lilla björn och utgår från olika frågor då vi utforskar fåglarna. Vad äter dom? Var bor dom? Hur ser fåglar ut?  Läs mer här...

Vi har börjat utforska fåglar på Lilla Björn. För att läsa mer, klicka här...