I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Månen, klicka här...

Detta år har Månen valt att jobba med kroppen som tema. För att se när dom har dansstopp med olika kroppsdelar i golvet, klicka här...

Månen har jobbat med temat Vår planet, för att läsa mer, klicka här...