Vi som jobbar på avdelningen Månen är:

Malin Nilsson, Moa Lundqvist, Vicky Bäcklund och  Eva Hertzberg.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Månen, klicka här...

För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

Detta år har Månen valt att jobba med "Årstider" som tema. För att se fler bilder, klicka här...

Månen fortsätter utforska årstider på olika sätt, för att läsa mer, klicka här...