Vi som jobbar på avdelningen Månen är:

Malin Nilsson, Moa Lundqvist, Eva Hertzberg och Siham Khalil.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Månen, klicka här...

Månen har jobbat med skelett, för att läsa mer, klicka här...

Detta år har Månen valt att jobba med Djuren i naturen som tema. För att se fler bilder, klicka här...