Vi som jobbar på avdelningen Pluto är:

Linda Lundqvist, Annica Holmlund, Petter Sundberg, Anna Oskarsson och Siham Khalil.


I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Pluto, klicka här...

Vi har temat "Hållbar utveckling". För att se fler bilder, klicka här...

Vi har provat olika experiment och arbetat med siffror och bokstäver på olika sätt. För att se bilder på detta, klicka här...