Vi som jobbar på avdelningen Pluto är:

Linda Lundqvist, Annica Holmlund, Petter Sundberg, Anna Oskarsson och Agneta Ögren Stjernström.


I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Pluto, klicka här...

För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

Vi har temat "Hållbar utveckling". För att se fler bilder, klicka här...

Vi har sått frön, haft vinterskoj, provat olika målartekniker. För att se fler bilder vad vi gjort, klicka här...