Rådets uppgifter

  • Informationskanal mellan förskola/familjedaghem och föräldrar.
  • Referensgrupp inför viktiga beslut.
  • Idéforum för utveckling och förbättring av Tegspedagogernas verksamhet.

Rådets sammansättning

  • Två  föräldrarepresentanter från varje avdelning, familjedaghemmen räknas som en avdelning.
  • Två personalrepresentanter
  • Rektor

Arbetsformer

Rådet för vårdnadshavare är rådgivande, rektor fattar beslut.
Vi träffas 2ggr/termin.Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla föräldrar via mail samt publiceras här på hemsidan.
Dagordning skickas ut ca 1 vecka innan mötet till alla vårdnadshavare. Aktuella handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.

Råd för vårdnadshavare 2020

Solen

Månen

Stjärnan

Lilla björn

Pluto

Familjedaghem

Personalrepresentaner

Rektor