Rådets uppgifter

  • Informationskanal mellan förskola och föräldrar.
  • Referensgrupp inför viktiga beslut.
  • Idéforum för utveckling och förbättring av Tegspedagogernas verksamhet.

Rådets sammansättning

  • Två  föräldrarepresentanter från varje avdelning, en ordinarie och en suppleant.
  • Tre personalrepresentanter.
  • Rektor.

Arbetsformer

Rådet för vårdnadshavare är rådgivande, rektor fattar beslut.

Rådet träffas 2ggr/termin och då är det ordinarie representanter som kallas. Kan ordinarie representant inte delta kallas suppleant.

Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla  via mail samt publiceras här på hemsidan.
Dagordning skickas ut ca 1 vecka innan mötet till alla vårdnadshavare. Ev. handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.  

Råd för vårdnadshavare 23/24

Solen

  Ordinarie : John Möller                Suppleant:  Britta From

Månen

Ordinarie: Martina Reinius                                                                      Suppleant: Marie Sundqvist

Stjärnan

Ordinarie: Helena Norberg                                                               Suppleant: Johan Ström

Lilla björn

 Ordinarie: Nathalie Forsberg                                                            Suppleant: Johanna Bygdesson

Pluto

  Ordinarie: Sara Häggström                                                           Suppleant: Hanna Östberg

Orion

Ordinarie: Sofie Wennberg              Suppleant: Michaela Wilhelmsson

Polstjärnan

Ordinarie: Sofia Lundman                                                                   Suppleant: Fanny Sjödahl Lindgren

Personalrepresentaner

Anette Bredberg, Agnetha Ögren Stjernström och  Anders Edstedt

Rektor