Rådets uppgifter

  • Informationskanal mellan förskola/familjedaghem och föräldrar.
  • Referensgrupp inför viktiga beslut.
  • Idéforum för utveckling och förbättring av Tegspedagogernas verksamhet.

Rådets sammansättning

  • Två  föräldrarepresentanter från varje avdelning, en ordinarie och en suppleant. Familjedaghemmen räknas som en avdelning.
  • Tre personalrepresentanter.
  • Rektor.

Arbetsformer

Rådet för vårdnadshavare är rådgivande, rektor fattar beslut.

Rådet träffas 2ggr/termin och då är det ordinarie representanter som kallas. Kan ordinarie representant inte delta kallas suppleant.

Minnesanteckningar förs och skickas hem till alla  via mail samt publiceras här på hemsidan.
Dagordning skickas ut ca 1 vecka innan mötet till alla vårdnadshavare. Ev. handlingar som berör ärendena skickas ut med dagordningen.  

Råd för vårdnadshavare 21/22

Solen

Ordinarie: Hanna Marklund                                                                  Suppleant: John Möller

Månen

Ordinarie: Krister Olson                                                                         Suppleant: Jenny Holmlund

Stjärnan

Ordinarie: Helena Norberg                                                                Suppleant: Johan Ström

Lilla björn

Ordinarie: Hannes Fries                                                                           Suppleant: Hanna Öberg

Pluto

  Ordinarie: Camilla Kenndén                                                           Suppleant: Hanna Östberg

Familjedaghem

Orion

Ordinarie: Sofie Wennberg              Suppleant: Johanna Jonsén

Polstjärnan

Ordinarie: Johanna Eklund                                                                     Suppleant: Jon Leijon

Personalrepresentaner

Rektor