Riktlinjer gällande sjukdomar hos barn som är placerade på förskolan Karlavagnen Teg, Karlavagnen Haga eller Karlavagnen Ålidhem.

Barn är inte små vuxna. Barn reagerar annorlunda på sjukdomar. Fyra saker bör man ha i tanke när det gäller skillnaden barn/vuxna.
• Barns hjärnor är inte färdigutvecklade alltså ska man vara extra rädd om dem.
• Barn har en högre hjärtfrekvens än vuxna och blir därför mer påverkade av t.ex. feber.
• Barn har högre ämnesomsättning.
• Barn får lättare blodsockerfall, det är inte ovanligt att 4-5 åringar behöver en fruktbit mellan målen även om man äter var 3: e timme
 
Allmäntillståndet Vid de flesta av följande sjukdomar är det viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd innan återgång till förskolan sker. Det
är viktigt att ställa sig frågan: orkar barnet med förskolans verksamhet?

 
Underrätta personal för att förebygga sjukdomar Det är av största vikt att informera avdelningen om barnet har någon åkomma som kan ha varit/är smittsam för andra barn. Vi informerar övergripande om vilka sjukdomar som går i förebyggande syfte.
 
Magsjuka När barnen får magsjuka kan de bli så slut så att de inte orkar äta, dricka. Man kan ge dem något med socker i så att de får upp orken och kanske orkar äta lite till. Magsjuka smittar efter att barnet kräkts. Man skall vara hemma minst 48 tim efter sista kräkningen eller om de haft vattentunn diarré för att förhindra smittspridning och för att barnet skall orka. Vid magsjuka rekommenderar vi att syskon stannar hemma pga. smittorisk. Vid epidemi skall syskon vara hemma.
 
Feber Feber är mer ansträngande för en liten barnkropp än för en vuxen. Vi rekommenderar att barnen ska ha en feberfri dag utan febernedsättande medel i kroppen innan man återkommer till förskolan.
 
Snuva Den gamla myten om att grön snuva betyder bakterier och genomskinlig virus, stämmer inte. Man kan inte se sådan skillnad på snuva. Att barn i förskolan är mycket snoriga beror på att virusen vandrar runt bland barnen, smittan sprids både i luften och genom kontakter. Det är viktigt att ha en god handhygien i verksamheten.
 
Ögoninflammation Kan likställas med snuva i ögonen och är inte farligare eller smittsammare än snuva är. Om barnet har en akut inflammation och ögonen är kraftigt variga och kladdiga samt behöver torkas ur regelbundet skall barnet vara hemma.
 
Öroninflammation Även om barnet blivit frisk efter en öroninflammation kan det vara lomhört och bli mycket trött av att vistas i förskolemiljön, kortare dagar kanske kan vara ett alternativ efter sjukdom.
 
Hosta  Hosta kan barn ha länge. Bästa medicinen är att se till att barnen dricker mycket, det gör slemmet lösare och lättare att hosta upp. Det är framförallt i början som hostan smittar. Om de behöver mediciner är det bättre med slemlösande och luftrörsvidgande mediciner än de som är hostdämpande. De dämpande medicinerna gör att slemmet inte kommer upp ur luftvägarna. Tänk på att långdragen hosta kan vara tecken på astma och att en läkare bör undersöka barnet. Barn som hostar mycket på natten kan vara trött dagtid och inte orka med dagen på förskolan. Då rekommenderar vi att barnet ska stanna hemma.
 
Streptokocker – halsfluss. Många är bärare av streptokocker utan att vara sjuka. Det är väldigt ovanligt med halsfluss hos barn. I ovanliga fall kan det förekomma epidemier av halsfluss och det behövs kartläggning och provtagning från distriktssköterska. Barn med streptokockinfektion , tex halsfluss bör vara hemma minst 2 dygn i samband med antibiotika behandling.
 
Svinkoppor Svinkoppor är smittsamma så länge det finns sår som inte läkts. Var noga med hygienen, speciellt handhygienen. Se till att ha en egen handduk. Undvik att röra såren, det för lätt smittan vidare. Barnet skall vara hemma tills såren läkt.
 
Höstblåsor Smittsamheten är hög och spridning är svår att förebygga. Barnet skall vara hemma vid feber, dåligt allmäntillstånd och/eller svårigheter att äta.
 
Mollusker Man behöver inte göra något särskilt för att undvika smitta eftersom det inte är farligt med mollusker. När knottrorna läkt är man troligen immun för resten av livet. Går barn med mollusker på förskolan behöver de inte göra något särskilt eller ha några speciella förhållningsregler. Mollusker läker så småningom av sig själva, ofta blir de röda och irriterade en period innan de försvinner.  
 
Löss Barnet kan gå till förskolan direkt efter behandling. Det är bra att informera andra föräldrar och personal om att löss förekommer på förskolan så att alla kan undersöka sina barn och att de som har levande löss får behandling.
 
Vattkoppor Barnet skall vara hemma tills det är feberfritt och allmäntillståndet återställt.
 
Springmask Smittsamheten är stor vid bristande hygien. Behandlas med läkemedel. Viktigt med handhygien, kortklippta naglar samt rena underkläder varje dag. Barnet bör vara hemma tills behandling påbörjats.
 
Antibiotika behandling Om barnet behandlas med antibiotika är det oftast lämpligt att barnet återgår till förskolan när det orkar och antibiotikakuren pågått minst två dagar. Personalen på förskolan har ingen skyldighet att ge barnet läkemedel.