Vi som jobbar på avdelningen Stjärnan är:

Krister Mörtsell, Malin Fahlesson, Elin Nordin, Aziza Sadoun och Katrin Jonsson

På stjärnan har vi plockat in snö på avdelningen. Klicka här för att se mer...

Just nu planterar vi på Stjärnan olika fröer och bönor. För att läsa mer, klicka här...