Vi som jobbar på avdelningen Stjärnan är:

Elin Nordin, Malin Fahlesson,  Katrin Jonsson och Krister Mörtsell.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Stjärnan, klicka här...

På stjärnan är vi mycket på isbanan just nu. Klicka här för att se mer...

Just nu arbetar vi på Stjärnan med temat "Du, jag och vi". För att läsa mer, klicka här...