Vi som jobbar på avdelningen Stjärnan är:

Krister Mörtsell, Katrin Jonsson,  Malin Fahlesson, Sussi Tikkanen och Agneta Ögren Stjernström .

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Stjärnan, klicka här...


För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

Vi jobbar med temat "Hållbar utveckling", För att läsa mer, klicka här...

På stjärnan fortsätter vi jobba med tema i tre olika grupper. Klicka här för att se mer...