Vi som jobbar på avdelningen Stjärnan är:

Krister Mörtsell, Malin Fahlesson, Elin Nordin, Aziza Sadoun och Katrin Jonsson

På stjärnan har vi haft besök av Ljud-Janne. Klicka här för att se mer...

Just nu planterar vi på Stjärnan olika fröer och bönor. För att läsa mer, klicka här...