Vi som jobbar på avdelningen Stjärnan är:

Elin Nordin, Malin Fahlesson,  Katrin Jonsson och Krister Mörtsell.

I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Stjärnan, klicka här...


För att se en digital rundtur på avdelningen - klicka här nedan:

På stjärnan fortsätter vi jobba med tema i tre olika grupper. Klicka här för att se mer...

Vi dukar upp för höstmålning ute på gården. För att se fler bilder mer, klicka här...