Fåglar

Vi har startat upp vårt tema Fåglar på avdelningen. Det introducerades i form av att vi fick en korg med fåglar som vi skulle ta hand om.  Barnen var väldigt nyfikna på fåglarna och ville gärna sköta om dom. Några fåglar blev fågelbebisar som barnen bar omkring på. När man tryckte på fågeln så fick man höra hur dom låter. 
Pedagogerna ställde frågor till barnen om fåglar så att vi kan utveckla temat vidare tillsammans med barnen. 
Vad finns det fåglar? Var bor fåglar? Vad äter fåglar? Hur ser fåglar ut?