Tema

Nu fortsätter vi med vårt tema Fåglar. I mindre grupper har vi olika aktiviteter utifrån barnens intressen. Några vill veta med om hur fåglar ser ut, andra var dom bor och en del vill veta vad dom äter? Vi utgår och lär oss mer om de fem fågelarter som flyttat in på Lilla björn. 

Vi gör olika klor av lera.
Vi reflekterar med barnen.
Vi gör en ramsa och dramatiserar om fåglar.
Vi matar fåglar i skogen.
Vi bygger bo av grenar.