Tema

På Lilla björn har vi tema Superhjältar. Barnen har fått olika uppdrag från superhjältar där de tillsammans ska lösa olika saker genom att samarbeta. Ibland är det filmer med nya uppdrag och ibland kommer det brev till avdelningen. Några uppdrag har handlat om bygg och konstruktion  och andra har haft fokus på skapande - men alltid göra tillsammans. Målet med temat är hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv.