Vår

Nu har vi startat upp vårt temaarbete på Lilla björn.  Syftet med temat är att uppmärksamma barnen på olika årstider. Just nu utforskar vi våren. Barnen har fått dramatisera sagan om Lill frö. Vi har också planterat olika fröer, några som barnen sparat från. bl.a. äpple.