Förskolan Karlavagnen Ålidhem avdelning Polstjärnan ligger på Ålidhem med skog och grönområden nära. Den 14 januari 2012 startade förskoleverksamheten här och i mars 2020 dirver Tegspedagogerna verksamheten.  

Hitta hit