Förskolan Karlavagnen Ålidhem avdelning Polstjärnan ligger på Studentvägen 2,  Ålidhem. Lokalen ligger i Ålidhemskyrkan och har skog och grönområden nära. Den 14 januari 2012 startade förskoleverksamheten här och från och med mars 2020 driver Tegspedagogerna verksamheten. Karlavagnen på Ålidhem är en 1 avdelningsförskola med plats för ca 17-20 barn. Vi har åldersblandade grupper, hög personaltäthet och nära samverkan förskola-hem.

Hitta hit