Karlavagnen Teg

Rektor
Mikael Westerlund
070-695 23 60Avdelning Stjärnan 070-603 07 83

Malin Fahlesson
Krister Mörtsell
Katrin Jonsson 
Elin Nordin

Avdelning Pluto 070-603 07 42

Anna Oskarsson
Annica Holmlund
Petter Sundberg
Linda Lundqvist

Avdelning Lilla Björn 070-603 08 47

Johanna Jonsén
Markus Granström
Anette Bredberg
Anja Björk
Kajsa Westin

Avdelning Solen 070-603 08 57

Ida Bäckman
Emilia Karlsson
Carina Byström
Mattias Westerlund
Siham Khalil

Avdelning Månen 070- 6030826

Malin Nilsson
Sussi Tikkanen
Moa Lundqvist
Eva Hertzberg
Kajsa Westin


Karlavagnen Haga

Avdelning Orion 070-603 07 52 
Angelica Andersson
Nellie Stenlund
Agneta Ögren-Stjernström

Karlavagnen Ålidhem

Avdelning Polstjärnan 070-603 08 72 
Anders Edstedt
Birgitta Andersson
Johan Lingegård
Ulrika Käller
Sofie Bäckström

Lokalvårdare

Ylva Brännlund
Kök

Bibbi Lagesson
Pernilla Lundberg
Företagsvikarie
Siham Khalil