Karlavagnen Teg

Rektor Mikael Westerlund
070-695 23 60
Kök Pernilla och Bibbi
070-603 04 87

Avdelning Stjärnan 070-603 07 83

Malin Fahlesson
Krister Mörtsell
Katrin Jonsson 
Elin Nordin

Avdelning Pluto 070-603 07 42

Emilia Karlsson
Annica Holmlund
Petter Sundberg
Linda Lundqvist
Siham Khalil

Avdelning Lilla Björn 070-603 08 47

Malin Johansson
Markus Granström
Anette Bredberg
Anja Björk
Kajsa Westin

Avdelning Solen 070-603 08 57

Ida Bäckman
Anna Oskarsson
Carina Byström
Mattias Westerlund

Avdelning Månen 070- 6030826

Malin Nilsson
Sussi Tikkanen
Moa Lundqvist
Eva Hertzberg
Kajsa Westin


Karlavagnen Haga

Avdelning Orion 070-603 07 52 
Angelica Andersson
Anders Edstedt
Nellie Stenlund
Sofie Bäckström
Agneta Ögren-Stjernström

Karlavagnen Ålidhem

Avdelning Polstjärnan 070-603 08 72 
Kerstin Einemo
Birgitta Andersson
Johan Lingegård
Ulrika Käller
Henny Hägglund

Lokalvårdare

Ylva Brännlund
Elisabeth Bomgren
Företagsvikarie
Siham Khalil