Vi som jobbar på avdelningen Solen är:

Carina Byström, Emilia Karlsson, Ida Bäckman, Mattias Westerlund och Siham Khalil. 


I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Solen, klicka här...

På Solen har vi startat upp med tema Årstider. För att se fler bilder, klicka här...

På Solen har barnen utforskat olika geometriska former och lekt språklekar. För att se fler bilder, klicka här...