Vi som jobbar på avdelningen Solen är:

Carina Byström, Ida Bäckman, Mattias Westerlund och Elin Nordin. 


I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Solen, klicka här...

På Solen har vi provat blåsa bubbelormar. För att se större bilder, klicka här...

Vinterträd och djurspår. För att se fler bilder, klicka här...