I den utbildningsplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna. För att läsa vår utbildningsplan för Solen, klicka här...

På Solen har det varit temaavslutning och några har varit i skogen och letat djur. För att läsa mer klicka här...

På Solen har dem utforskat kartong och haft höstfest. För att se fler bilder, klicka här...