Höstfest och skapande med kartong

VI har haft en gemensam höstfest på förskolan där barnen har gjort olika aktiviteter.  På Solen har barnen fått skapa med kartong.