Sagor

Detta läsår kommer Solen att ha tema sagor. På avdelningen har olika sagor introducerats för mindre grupper. Utifrån barnens intressen arbetar vi vidare med temaarbetet under terminen.