På Pluto har de yngre barnen har fått prova på olika experiment. De äldre barnen har arbetat med siffror och bokstäver på olika sätt.