Vi har förändrat miljön och gjort ett mellorum på Pluto.


Vi har haft en gemensam aktivitet på hela förskolan - vinterskoj med Rallytema. De äldsta barnen har pratat om hur vi kan spara vatten. 


3 åringarna har sått gräs.


De yngsta barnen har fått prova nya målningstekniker i vår ateljén.