Ännu ett läsår med sång och musik har tagit sin början. Just nu är vi utomhus och har gemensamt storsjung.

Vi storsjungsansvariga kommer att välja sånger i större utsträckning än förut, åtminstone under hösten, detta för att öka barnens förråd av sånger att välja mellan.De yngre barnen ca 1-3 år kommer att hålla till på Stjärnan och de äldre barnen ca 4-5 år håller till på Solen.