Ännu ett läsår med sång och musik har tagit sin början. Just nu är vi utomhus och har gemensamt storsjung.

Storsjungsansvarig kommer att välja sånger i större utsträckning än förut, detta för att öka barnens förråd av sånger att välja mellan. Vi sjunger sången "Du är min kompis" som avslutning på storsjung. Krister Mörtsell har skrivit om texten till en redan befintlig låt. Musiken är skriven av Anderas Mattson och vi har via hans musikförlag fått tillåtelse att använda den. I denna version är det Krister som sjunger verserna och barnen som sjunger med i refrängen. För att lyssna hur den låter, klicka här...