Tema - hållbar utveckling
De yngre barnen har målat och de äldre barnen har varit på svampjakt.