Vi provar olika metoder och verktyg för skapande. Hur ser trädet ut? Barnen skapar med tejp och målar med färgen blå.